دی 20, 1394

Thigh lift

Excessive fat accumulation in the thigh is undesirable for many people. Most fat accumulation is outside and inside of the ... ادامه مطلب

لیفت ران

تجمع چربی بیش از حد در ناحیه ران پا نیز مانند هر کجای دیگر از بدن برای شمار زیادی از ... ادامه مطلب